Open menu

header

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 : ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง พร้อมคณะฯ ร่วมลงพื้นที่ในอำเภอแสมสาร จังหวัดชลบุรี โดยมี นายอดุลย์ รักษ์สกุลสงสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ,นายธนกร ถาวรชินโชติ นายกสมาคมการประมงแสมสาร ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก คุณมานพ จันทร์ชอุ่ม ผู้ตรวจการธนาคาร ,คุณเขมกร จิตศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคตะวันออก ,คุณรุจิรา กรุณา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมคณะฯ ร่วมลงพื้นที่ เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ และหารือเรื่องการพัฒนาดีเด่นระหว่าง อสป. - ธอส. ประสานข้อมูลความต้องการกลุ่มชุมชนฯ ในการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวชาวประมง, ความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ รวมทั้ง สำรวจข้อมูลตลาดสินค้าลง Platform FMO เพื่อนำข้อมูลการประกอบการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการแปรรูปสินค้าประมง , การให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมง ,การจัดหาสินค้าลง Platform FMO ร่วมกับ ธอส.ซึ่งให้การส่งเสริมความรู้ด้านการเงินแก่กลุ่มชุมชนฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

Open menu