Open menu

header

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 : นางสุรนีย์ วรรณประพัฒน์ หัวหน้าสำนักงานบัญชี รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน องค์การสะพานปลา (อสป.) และคณะฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายเป็นราชสักการะฯ และพิธีทักษิณานุปาทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยสำนักงานเขตสาทร ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าประจำปี 2565 ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ.

1

2

3

4

5

6

8

Open menu