Home2020-05-08T14:51:14+00:00

ความเป็นมา

องค์หการสะพานปลามอบหมายให้ท่าเทียบเรือประมงสงขลาดูแลรับผิดชอบท่าเทียบเรือประมง 2 แห่ง คือท่าเทียบเรือประมงสงขลาเดิม และท่าเทียบเรือประมงใหม่ (ท่าสะอ้าน)

ท่าเทียบเรือประมงสงขลาเดิม ตั้งอยู่ที่ ถนนวิเชียรชม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่รวม 3 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2509 เพื่อให้บริการการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำของจังหวัดสงขลาและใกล้เคียง ต่อมาได้ยกเลิกการให้บริการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2534 เนื่องจากเทศบาลเมืองสงขลาได้ออกเทศบัญญัติห้ามขนถ่ายสัตว์น้ำผ่านเมือง ปัจจุบันได้ดำเนินการให้บริการเป็นสถานที่จอดพักเรือ และจำหน่ายน้ำมัน น้ำแข็งให้กับเรือประมง

 ท่าเทียบเรือประมงสงขลาใหม่(ท่าสะอ้าน)  ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา บริเวณท่าสะอ้าน ถนนท่าเทียบเรือ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นท่าเทียบเรือที่เทศบาลเมืองสงขลาได้ก่อสร้างตามโครงการพัฒนาเมืองหลัก ซึ่งรัฐบาลไทยได้กู้ยืมเงินจากธนาคารโลกมาดำเนินการ เพื่อให้เป็นท่าเทียบเรือประมงขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำแทนท่าเทียบเรือประมงเดิม มีเนื้อที่รวม 22 ไร่ 3 งาน 1.75 ตารางวา องค์การสะพานปลาได้เช่าท่าเทียบเรือดังกล่าวจากเทศบาลเป็นเวลา 30 ปี โดยเข้าไปบริหารงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2540

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.วิทยาลัยสงขลานครินทร์เยี่ยมชมท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน)

วันที่  26  มกราคม  2562  เวลา 08.00 - 11.00 น.  [...]

By |มกราคม 28th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา จัดประชุมเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่  25  มกราคม  2562  เวลา 10.30 น.นายคำรน  สุวรรณะ  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา  ตัวแทนองค์การสะพานปลา  [...]

By |มกราคม 25th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจกระบวนการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ

วันที่ 24  มกราคม  2562 เวลา 08.30 -16.30 น.นายคำรน  สุวรรณะ หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา  [...]

By |มกราคม 25th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

“แทนคำขอบคุณจากท่าเทียบเรือประมงสงขลา”

วันที่ 7 มกราคม  2562 นายคำรน  สุวรรณะ  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา  มอบกระเช้าขอบคุณหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของท่าเทียบเรือประมงสงขลาด้วยดีตลอดมา  เช่น  เทศบาลนครสงขลา  [...]

By |มกราคม 8th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

“เรือกลัว ปาบึก จอดลอยลำด้านนอกท่าเทียบเรือสงขลา”

วันที่  4  มกราคม  2562 เวลา 10.40 น.  อิทธิพลพายุโซนร้อน  "ปาบึก"  บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง  [...]

By |มกราคม 4th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments
อ่านทั้งหมด