ที่อยู่หน่วยงาน2019-02-04T13:57:20+00:00

ท่าเทียบเรือประมงสงขลา

ที่อยู่ – สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน)     ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000

โทรศัพท์ –  0 – 7432 – 4853-6 ,  0-7431 – 7608

โทรสาร –  0 – 7432 – 4856