ข่าวกิจกรรม2019-02-04T10:18:26+00:00

ท่าเทียบเรือประมงสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 - 08.30 น.นายคำรน  สุวรรณะ (หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา)  พร้อมด้วย  นายธันยากร   กลับดี  (เจ้าหน้าที่ธุรการ 6 )  เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา  ในการนี้มีนายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา  (ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา)  เป็นประธานกิจกรรมฯและมีหัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมฯ  โดยกิจกรรมฯครั้งนี้มีเจ้าภาพคือ  กระทรวงแรงงานและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

By |พฤศจิกายน 13th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต ร.9

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 06.00 น.  นายคำรน  สุวรรณะ  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา  ร่วมกับ ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา และ นายสุรเดช  นิลอุบล  นายกสมาคมประมงสงขลา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใจวันพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต ร.9

By |ตุลาคม 15th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ผู้อำนวยการ อสป.และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

วันที่  16-17  สิงหาคม  2562  ดร.มณเฑียร   อินทร์น้อย  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และคณะผู้บริหาร  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยนการดำเนินงานของท่าเทียบเรือประมงสงขลา พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน  โดยมีนายคำรน  สุวรรณ  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา  และพนักงาน อสป.ให้การต้อนรับ

By |สิงหาคม 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

“วันทำความสะอาดใหญ่สู่ความสะอาดอย่างยั่งยืนกับองค์การสะพานปลา” ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายคำรน  สุวรรณะ (หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา) นำพนักงานและลูกจ้างร่วมทำความสะอาดบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา ตามโครงการวันทำความสะอาดใหญ่สู่ความสะอาดที่ยั่งยืนกับองค์การสะพานปลา (FMO Big Cleaning Day and Always Clean)  โดยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  และเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๗  พรรษา  และยกระดับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้สะอาดได้มาตรฐานสุขอนามัยที่ดีอย่างต่อเนื่อง

By |กรกฎาคม 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

“พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน” สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น. นายคำรน  สุวรรณะ  (หัวหน้าสำนักงาน)  นำพนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

By |กรกฎาคม 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประชุมหารือการใช้งานเครื่องชั่งอัตโนมัติ เข้าสู่ระบบ Thai Flagged Catch Certification

วันที่  22  มีนาคม  2562  นายชัยยุทธ  ถมกระจ่าง  ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1  นายคำรน  สุวรรณะ  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา  นายปิยะโชค  สินอนันต์ (นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ  นายปราชญ์  ก้อนเพชร  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 7  สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา)  เจ้าหน้าที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา นางสาวระวีวรรณ  อาจฉกรรจ์  พนักงาน Out  Source  ร่วมประชุมหารือการใช้งานเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อยกลับ (เรือธงไทย)  ระยะที่ 2  ณ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

By |มีนาคม 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments