ข่าวกิจกรรม2019-02-04T10:18:26+00:00

ประชุมหารือการใช้งานเครื่องชั่งอัตโนมัติ เข้าสู่ระบบ Thai Flagged Catch Certification

วันที่  22  มีนาคม  2562  นายชัยยุทธ  ถมกระจ่าง  ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1  นายคำรน  สุวรรณะ  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา  นายปิยะโชค  สินอนันต์ (นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ  นายปราชญ์  ก้อนเพชร  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 7  สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา)  เจ้าหน้าที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา นางสาวระวีวรรณ  อาจฉกรรจ์  พนักงาน Out  Source  ร่วมประชุมหารือการใช้งานเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อยกลับ (เรือธงไทย)  ระยะที่ 2  ณ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

By |มีนาคม 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 27 ทัพเรือภาคที่ 2

นายคำรน   สุวรรณะ  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา และพนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลาเป็นตัวแทนองค์การสะพานปลา  ร่วมแสดงความยินดีกับทัพเรือภาคที่ 2  "เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่  27  วันที่  11  มีนาคม  2562  โดยมี  พล.ร.ท.ชุตินธร   ทัตตานนท์  ผบ.ทรภ.2  ให้การต้อนรับ  ณ ทัพเรือภาคที่ 2

By |มีนาคม 13th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

การประชุมและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา

วันที่  8  มีนาคม  2562  เวลา  08.30 – 12.00 น.  นายคำรน  สุวรรณะ  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา  ได้ร่วมประชุมกับศูนย์สวัสดิภาพและ ธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา  ภายใต้การลงนามความร่วมมือของ  5  หน่วยงาน  ประกอบด้วย  องค์การสะพานปลา  กรมสวัสดิการและคุ้มรองแรงงาน  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย  ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร  จำกัด  เพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมายเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน  โดยให้ความช่วยเหลือ  ข้อแนะนำ  ตลอดจนการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต  ตามหลักมนุษยธรรม  ณ  ห้องประชุมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

By |มีนาคม 13th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโครงการขนถ่ายสัตว์น้ำแช่แข็ง(ทูน่า)ที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2(ท่าสะอ้าน)

วันที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  15.30 น.นายคำรน  สุวรรณ  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา  ให้การต้อนรับ  นายซุลกีฟลี  ลติฟีปุตรา  ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา)  นายกำธน  สุอรุณ  เจ้าหน้าที่จากกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต  กรมประมงและคณะ  เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโครงการขนถ่ายสัตว์น้ำแช่แข็ง(ทูน่า)ที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2(ท่าสะอ้าน)  ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการในการผลิต

By |กุมภาพันธ์ 28th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

อสป.ตอกย้ำความเชื่อมั่นสินค้าสัตว์น้ำจากเรือธงไทยสู่ตลาดอียูด้วยระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ

วันที่  11  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  09.30 น. ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา(อสป.)พร้อมด้วยนายศุภชัย  ดาวัลย์  รองผอ.ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  นายชัยยุทธ   ถมกระจ่าง  ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 ร่วมกับ  กรมประมง  และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย (ศปมผ)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมสาธิตการใช้งานระบบการเชื่อมโยงข้อมูล  และการใช้งานระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับ(เรือธงไทย) ระยะที่ 2  เพื่อตรวจสอบย้อนกลับและรับรองน้ำหนักสัตว์น้ำจากการชั่งจริง  ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2(ท่าสะอ้าน)  และเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ Thai Flagged Catch Certification (TFCC) ของกรมประมง  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม  (Illegal Unerported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศผู้ซื้อสินค้าสัตว์น้ำจากไทยตามมาตรฐานสากล  โดยการสาธิตประกอบด้วยการทดสอบการเรียกใช้งานและเชื่อมโยงข้อมูลแบบในเว็บเซอร์วิน (Web Services)  ที่ได้ทำการปรับปรุงให้สามารถเชื่อโยงข้อมูลกับระบบ (TFCC)เวอร์ชั่น 2  โดยการชั่งน้ำหนักผ่านเครื่องชั่งอัตโนมัติและโมบายแอฟพลิเคชั่น  (Mobile Application)  ระบบก็สามาส่งข้อมูลไปยัง TFCC ของกรมประมงได้

By |กุมภาพันธ์ 14th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ฉันพ่นควันกำจัดยุงภายในบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา

วันที่  4  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  14.00 น.นายคำรน  สุวรรณะ  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา  ได้ขอความอนุเคราะห์เทศบาลนครสงขลาฉีดพ่นควันกำจัดยุง  เพื่อป้องกันโรคชิกุน  ภายในบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา

By |กุมภาพันธ์ 6th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments