“วันทำความสะอาดใหญ่สู่ความสะอาดอย่างยั่งยืนกับองค์การสะพานปลา” ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2

//“วันทำความสะอาดใหญ่สู่ความสะอาดอย่างยั่งยืนกับองค์การสะพานปลา” ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2

“วันทำความสะอาดใหญ่สู่ความสะอาดอย่างยั่งยืนกับองค์การสะพานปลา” ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายคำรน  สุวรรณะ (หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา) นำพนักงานและลูกจ้างร่วมทำความสะอาดบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา ตามโครงการวันทำความสะอาดใหญ่สู่ความสะอาดที่ยั่งยืนกับองค์การสะพานปลา (FMO Big Cleaning Day and Always Clean)  โดยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  และเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๗  พรรษา  และยกระดับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้สะอาดได้มาตรฐานสุขอนามัยที่ดีอย่างต่อเนื่อง

By |2019-07-26T16:14:54+00:00กรกฎาคม 26th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment