ประชุมหารือการใช้งานเครื่องชั่งอัตโนมัติ เข้าสู่ระบบ Thai Flagged Catch Certification

//ประชุมหารือการใช้งานเครื่องชั่งอัตโนมัติ เข้าสู่ระบบ Thai Flagged Catch Certification

ประชุมหารือการใช้งานเครื่องชั่งอัตโนมัติ เข้าสู่ระบบ Thai Flagged Catch Certification

วันที่  22  มีนาคม  2562  นายชัยยุทธ  ถมกระจ่าง  ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1  นายคำรน  สุวรรณะ  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา  นายปิยะโชค  สินอนันต์ (นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ  นายปราชญ์  ก้อนเพชร  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 7  สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา)  เจ้าหน้าที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา นางสาวระวีวรรณ  อาจฉกรรจ์  พนักงาน Out  Source  ร่วมประชุมหารือการใช้งานเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อยกลับ (เรือธงไทย)  ระยะที่ 2  ณ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

By |2019-03-26T15:33:08+00:00มีนาคม 26th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment