การประชุมและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา

//การประชุมและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา

การประชุมและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา

วันที่  8  มีนาคม  2562  เวลา  08.30 – 12.00 น.  นายคำรน  สุวรรณะ  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา  ได้ร่วมประชุมกับศูนย์สวัสดิภาพและ ธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา  ภายใต้การลงนามความร่วมมือของ  5  หน่วยงาน  ประกอบด้วย  องค์การสะพานปลา  กรมสวัสดิการและคุ้มรองแรงงาน  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย  ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร  จำกัด  เพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมายเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน  โดยให้ความช่วยเหลือ  ข้อแนะนำ  ตลอดจนการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต  ตามหลักมนุษยธรรม  ณ  ห้องประชุมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

By |2019-03-13T09:50:41+00:00มีนาคม 13th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment