Home2020-05-08T14:51:14+00:00

ความเป็นมา

องค์หการสะพานปลามอบหมายให้ท่าเทียบเรือประมงสงขลาดูแลรับผิดชอบท่าเทียบเรือประมง 2 แห่ง คือท่าเทียบเรือประมงสงขลาเดิม และท่าเทียบเรือประมงใหม่ (ท่าสะอ้าน)

ท่าเทียบเรือประมงสงขลาเดิม ตั้งอยู่ที่ ถนนวิเชียรชม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่รวม 3 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2509 เพื่อให้บริการการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำของจังหวัดสงขลาและใกล้เคียง ต่อมาได้ยกเลิกการให้บริการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2534 เนื่องจากเทศบาลเมืองสงขลาได้ออกเทศบัญญัติห้ามขนถ่ายสัตว์น้ำผ่านเมือง ปัจจุบันได้ดำเนินการให้บริการเป็นสถานที่จอดพักเรือ และจำหน่ายน้ำมัน น้ำแข็งให้กับเรือประมง

 ท่าเทียบเรือประมงสงขลาใหม่(ท่าสะอ้าน)  ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา บริเวณท่าสะอ้าน ถนนท่าเทียบเรือ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นท่าเทียบเรือที่เทศบาลเมืองสงขลาได้ก่อสร้างตามโครงการพัฒนาเมืองหลัก ซึ่งรัฐบาลไทยได้กู้ยืมเงินจากธนาคารโลกมาดำเนินการ เพื่อให้เป็นท่าเทียบเรือประมงขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำแทนท่าเทียบเรือประมงเดิม มีเนื้อที่รวม 22 ไร่ 3 งาน 1.75 ตารางวา องค์การสะพานปลาได้เช่าท่าเทียบเรือดังกล่าวจากเทศบาลเป็นเวลา 30 ปี โดยเข้าไปบริหารงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2540

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือการใช้งานเครื่องชั่งอัตโนมัติ เข้าสู่ระบบ Thai Flagged Catch Certification

วันที่  22  มีนาคม  2562  นายชัยยุทธ  ถมกระจ่าง  ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1  นายคำรน  [...]

By |มีนาคม 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 27 ทัพเรือภาคที่ 2

นายคำรน   สุวรรณะ  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา และพนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลาเป็นตัวแทนองค์การสะพานปลา  ร่วมแสดงความยินดีกับทัพเรือภาคที่ 2  "เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่  27  วันที่  [...]

By |มีนาคม 13th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

การประชุมและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา

วันที่  8  มีนาคม  2562  เวลา  08.30 – 12.00 น.  [...]

By |มีนาคม 13th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโครงการขนถ่ายสัตว์น้ำแช่แข็ง(ทูน่า)ที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2(ท่าสะอ้าน)

วันที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  15.30 น.นายคำรน  สุวรรณ  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา  [...]

By |กุมภาพันธ์ 28th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

อสป.ตอกย้ำความเชื่อมั่นสินค้าสัตว์น้ำจากเรือธงไทยสู่ตลาดอียูด้วยระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ

วันที่  11  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  09.30 น. ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา(อสป.)พร้อมด้วยนายศุภชัย  [...]

By |กุมภาพันธ์ 14th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ฉันพ่นควันกำจัดยุงภายในบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา

วันที่  4  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  14.00 น.นายคำรน  สุวรรณะ  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา  [...]

By |กุมภาพันธ์ 6th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments
อ่านทั้งหมด