Home2019-02-04T14:20:26+00:00

ความเป็นมา

องค์หการสะพานปลามอบหมายให้ท่าเทียบเรือประมงสงขลาดูแลรับผิดชอบท่าเทียบเรือประมง 2 แห่ง คือท่าเทียบเรือประมงสงขลาเดิม และท่าเทียบเรือประมงใหม่ (ท่าสะอ้าน)

ท่าเทียบเรือประมงสงขลาเดิม ตั้งอยู่ที่ ถนนวิเชียรชม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่รวม 3 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2509 เพื่อให้บริการการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำของจังหวัดสงขลาและใกล้เคียง ต่อมาได้ยกเลิกการให้บริการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2534 เนื่องจากเทศบาลเมืองสงขลาได้ออกเทศบัญญัติห้ามขนถ่ายสัตว์น้ำผ่านเมือง ปัจจุบันได้ดำเนินการให้บริการเป็นสถานที่จอดพักเรือ และจำหน่ายน้ำมัน น้ำแข็งให้กับเรือประมง

 ท่าเทียบเรือประมงสงขลาใหม่(ท่าสะอ้าน)  ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา บริเวณท่าสะอ้าน ถนนท่าเทียบเรือ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นท่าเทียบเรือที่เทศบาลเมืองสงขลาได้ก่อสร้างตามโครงการพัฒนาเมืองหลัก ซึ่งรัฐบาลไทยได้กู้ยืมเงินจากธนาคารโลกมาดำเนินการ เพื่อให้เป็นท่าเทียบเรือประมงขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำแทนท่าเทียบเรือประมงเดิม มีเนื้อที่รวม 22 ไร่ 3 งาน 1.75 ตารางวา องค์การสะพานปลาได้เช่าท่าเทียบเรือดังกล่าวจากเทศบาลเป็นเวลา 30 ปี โดยเข้าไปบริหารงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2540

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าเทียบเรือประมงสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 - 08.30 น.นายคำรน  [...]

By |พฤศจิกายน 13th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต ร.9

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 06.00 น.  นายคำรน  สุวรรณะ  หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา  [...]

By |ตุลาคม 15th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ผู้อำนวยการ อสป.และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

วันที่  16-17  สิงหาคม  2562  ดร.มณเฑียร   อินทร์น้อย  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และคณะผู้บริหาร  [...]

By |สิงหาคม 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

“วันทำความสะอาดใหญ่สู่ความสะอาดอย่างยั่งยืนกับองค์การสะพานปลา” ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายคำรน  สุวรรณะ [...]

By |กรกฎาคม 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

“พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน” สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น. นายคำรน  [...]

By |กรกฎาคม 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประชุมหารือการใช้งานเครื่องชั่งอัตโนมัติ เข้าสู่ระบบ Thai Flagged Catch Certification

วันที่  22  มีนาคม  2562  นายชัยยุทธ  ถมกระจ่าง  ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1  นายคำรน  [...]

By |มีนาคม 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments
อ่านทั้งหมด